نظرسنجی در خصوص دوره های پیشنهادی دانش افزایی و معرفت افزایی


کد رهگیرى این فرم: P549-F515-U0-N356856          
[ چاپ فرم ]
عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی
به استحضار می رساند دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه در جهت بهبود هرچه بیشتر کیفیت  دوره های دانش افزایی و معرفت افزایی متناسب نیاز روز اعضای محترم هیات علمی پرسشنامه ذیل را در چارچوب  عناوین 10 گانه " دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضاي هيأت علمی دانشگاهها (مصوب جلسه 231 مورخ 1390/11/25 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی)"  تهیه کرده است . خواهشمند است تا تاریخ 29خرداد 1402 ضمن مشخص کردن درجه اهمیت عناوین پیشنهادی دوره های مذکور اگر جنابعالی/ سرکار عالی علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید یا مدرس خبره ای از خارج دانشگاه برای تدریس این دوره ها پیشنهاد دارید لطفا بخش مربوط به نام و نام خانوادگی مدرس و شماره همراه ایشان را هم تکمیل بفرمایید. لازم به ذکر است مشارکت اساتید به صورت مدرس دوره علاوه بر اعظای گواهی تدریس دوره،  مشمول پرداخت حق الزحمه تدریس مصوب  دانشگاه نیز خواهد بود.
همچنین اگر عناوین دوره هایی غیر از عناوین مذکور در این پرسشنامه را پیشنهاد دارید لطفا در انتهای جدول مربوطه، قید بفرمایید.
پیشاپیش از همراهی و همفکری  همکاران گرانقدر سپاسگزاریم.


 
توجه:
خواهشمند است بعد از تکمیل تمامی پرسش ها، در انتهای صفحه بر روی دکمه " ارسال اطلاعات " کلیک نمایید تا برای شما کد رهگیری نمایش داده شود.
 
:: اطلاعات شخصی

نام
نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام دانشکده
گروه آموزشی
مرتبه علمی
مربی
استادیار
دانشیار
استاد
:: عناوین دوره های مهارتی پیشنهادی برای ضوابط و مقررات دانشگاهی

آشنایی با آیین نامه و مقررات استخدامی اعضای هیات علمی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با مقررات و آیین نامه های آموزشی (شامل آیین نامه و شیوه نامه و دستورالعمل های آموزشی دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری؛ قوانین و مقررات استعدادهای درخشان، آیین نامه ترفیع و..)
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با آیین نامه ها و فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با آیین نامه ها، یوه نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی (گرنت و..)
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با مقررات و مقتضیات فرصت مطالعاتی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با نحوه و مقررات عقد قراردادهای پژوهشی ( شامل آشنایی با مسائل مالی و بیمه در طرح های پژوهشی و..)
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با آیین نامه جامع دانشگاه ها
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با حقوق متقابل استاد و دانشجو
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با سامانه گلستان در راستای اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با فرآیندهای رسمی اداری و استفاده از سامانه چارگون برای مکاتبات اداری (شامل گزارش نویسی و مکاتبات اداری و..)
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
:: عناوین دوره های مهارتی پیشنهادی برای روشها و فنون تدریس

روش های تدریس
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
روش های تهیه طرح درس
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
استفاده از فناوری های نوین در تدریس
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
برقراری ارتباط و تعامل موثر با دانشجو در کلاس و بیرون از کلاس
بسیار کم
کم
متوسط
کم
بسیار کم
آشنایی با نحوه‌ مواجهه با دانشجویان چالشی و مساله دار
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با اصول تعامل با دانشجویان دختر و پسر
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
روانشناسی آموزش و یادگیری
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با اصول و روش های آموزش مجازی و یادگیری الکترونیک
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با روش های توسعه یادگیری خودراهبر (self_directed learning) در دانشجو
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
ویژگی های تدریس باکیفیت و اثربخش
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
برندسازی شخصی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
:: عناوین دوره های مهارتی پیشنهادی برای روش و مدیریت تحقیق

آشنایی با روشهای مختلف تحقیق کیفی و کمی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
استفاده از فناوری های نوظهور در انجام پژوهش ها
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
شیوه های نگارش پیشنهاد پژوهشی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
اصول کلی نگارش مقاله برای مجلات معتبر Q1,Q2,JCR
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
هدایت و راهنمایی موثر در فرآیند پژوهش و نگارش پایان‌نامه/ رساله
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با روشها و نرم افزارهای مدیریت پروژه
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
ارتباط با صنعت و جامعه: اهداف، الگوها و روش های اجرایی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با جستجو، ثبت و تجاری سازی پتنت
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
:: دوره های مهارتی پیشنهادی برای ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

روش های ارزشیابی یادگیری و یاد داری
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
شیوه های اندازه گیری کیفیت و اثربخشی تدریس
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
شیوه های سنجش کیفیت و اثربخشی پژوهش
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
:: دوره های مهارتی پیشنهادی برای مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و اعتبارسنجی مجلات
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با نرم افزاهای Latex و EndNote و نظیر آن
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با ابزارهای نگارش و ویرایش مقاله
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با ابزارهای Proof reading
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
جستجو و دسترسی به منابع اطلاعاتی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با نرم افزارهای تعاملی آموزشی و پژوهشی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
:: دوره های معرفتی پیشنهادی برای اندیشه سیاسی اسلامی و مبانی انقلاب اسلامی

اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
اهداف انقلاب اسلامی ایران
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
رابطه انقلاب اسلامی ایران و ظهور امام زمان(عج)
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
تهدیدهای دشمنان برای انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
گام دوم انقلاب اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
نقش اساتید و دانشگاهیان در افق گام دوم انقلاب اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
:: دوره های معرفتی پیشنهادی برای اخلاق علمی و حرفه‌ای

استاندارد‌های اخلاقی آموزش از منظر دستورات اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
اخلاق حرفه‌ای معلمی در نظام تربیت اسلامی از منظر استاد شهید مرتضی مطهری
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای در آموزش
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
اخلاق پژوهش
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
تبیین ابعاد اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و نقش آنها در انگیزش تحصیلی دانشجویان
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
روش های تغییر رفتار
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
روش های کنترل هیجان
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
روش های مدیریت تعادل کار_خانواده
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
معلمی و مسئولیت اجتماعی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
معلمی و رفتار شهروندی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
منطق روابط انسانی و رفتار سازمانی مطلوب در محیط دانشگاهی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
استرس شغلی و شیوه های کنترل آن
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
فرسودگی شغلی و راهکارهای مقابله با آن
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
:: دوره های معرفتی پیشنهادی برای معرفت‌شناسی اسلامی و فلسفه علم

چیستی نظام معرفت‌شناسی اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
معرفت شناسی اسلامی در تطبیق با نظام های معرفتی دیگر
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
مبانی معرفت شناختی تعلیم و تربیت اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
معرفت شناسی در فلسفه اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
:: دوره های معرفتی پیشنهادی برای اصول تعلیم و تربیت اسلامی

اصول تعلیم و تربیت اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
اصول تربیت اسلامی و بیان نکات اساسی در تعلیم و تربیت اسلامی در فرمایشان امام خمینی(ره)
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
اصول تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه شهید مطهری(ره)
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
مبانی و اصول تعلیم و تربیت: با نگاهی به تحولات دوران معاصر
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
بررسی و تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاه ها
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام آن را به همراه ساعت و مدرس پیشنهادی ذکر بفرمایید:
:: دوره های معرفتی پیشنهادی برای تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی و تاریخ تمدن اسلامی

تاریخ علم در تمدن اسلامی
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
لطفا اگر از دوره های فوق الذکر علاقمند به تدریس هر یک از این عناوین پیشنهادی می باشید نام دوره را قید بفرمایید:
لطفا اگر دوره های دیگری غیر از دوره های فوق الذکر را مورد نیاز می دانید نام دوره به همراه نام و شماره تلفن همراه مدرس پیشنهادی را ذکر بفرمایید:
CAPTCHA