راهنمای ارسال کاربرگ ۱-۲ در سیستم گلستان

 | تاریخ ارسال: 1402/1/21 | 
فایل راهنمای ارسال کاربرگ ۱-۲ در سیستم گلستان (دریافت فایل)

دفعات مشاهده: 172 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای ثبت برنامه هفتگی در سیستم گلستان

 | تاریخ ارسال: 1401/12/8 | 
راهنمای ثبت برنامه هفتگی در سیستم گلستان (دریافت فایل)

دفعات مشاهده: 240 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای بارگزاری طرح درس در پرتال دانشگاه و یک نمونه الگوی طرح درس

 | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 
راهنمای بارگزاری طرح درس در پرتال دانشگاه و یک نمونه الگوی طرح درس(دریافت فایل)

دفعات مشاهده: 316 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نحوه ثبت تغییرات پایه و وضعیت اساتید در سامانه گلستان

 | تاریخ ارسال: 1401/12/2 | 
فایل آموزشی " نحوه ثبت تغییرات پایه و وضعیت اساتید در سامانه گلستان" (دریافت فایل)

دفعات مشاهده: 257 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نحوه ثبت حضور و غیاب دانشجویان در سیستم گلستان

 | تاریخ ارسال: 1401/12/2 | 
نحوه ثبت حضور و غیاب دانشجویان در سیستم گلستان(دریافت فایل)

دفعات مشاهده: 333 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لینک فیلم مربوط به گارگاه آشنایی با پایه های تشویقی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/30 | 
 

لینک فیلم مربوط به گارگاه آشنایی با پایه های تشویقی (دوره آشنایی با آیین نامه پایه های تشویقی دانشگاه شیراز(aparat.com))

  

دفعات مشاهده: 284 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر