اطلاعیه و اخبار
گزارش برگزاری نوزدهمین کارگاه دانش افزایی و معرفت افزایی
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
هجدهمین دوره دانش افزایی و معرفت افزایی اعضای هیئت علمی
۱۴۰۲/۷/۵
راهنمای ارسال کاربرگ ۱-۲ در سیستم گلستان
۱۴۰۲/۱/۲۱
فایل کارگاه آشنایی با آیین نامه های تحصیلات تکمیلی
۱۴۰۱/۱۱/۸
فیلم کارگاه بهره گیری از مایکروسافت ۳۶۵ در آموزش های مجازی و فعالیت های دانشگاهی- دکتر امید مهدی عبادتی
۱۴۰۱/۱۱/۸
آشنایی با آیین نامه ترفیع اساتید و نکاتی پیرامون آن
۱۴۰۱/۱۱/۵
اطلاعیه تمدید مهلت ارسال مدارک مربوط به استاد نمونه کشوری-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
هفدهمین دوره دانش افزایی و معرف افزایی اعضای هیات علمی
۱۴۰۱/۱۰/۲۸