اهداف و وظایف
مدیریت برنامهریزی و توسعه آموزش دانشگاه خوارزمی در زیر مجموعه معاونت آموزشی و به منظور کمک به انجام رسالتهای آموزشی دانشگاه تشکیل شده است. که مهم ترین وظایف مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش شامل موارد زیر است :
 
اخبار و اطلاعیه ها
راهنمای ارسال کاربرگ ۱-۲ در سیستم گلستان
۱۴۰۲/۱/۲۱
فایل کارگاه آشنایی با آیین نامه های تحصیلات تکمیلی
۱۴۰۱/۱۱/۸
فیلم کارگاه بهره گیری از مایکروسافت ۳۶۵ در آموزش های مجازی و فعالیت های دانشگاهی- دکتر امید مهدی عبادتی
۱۴۰۱/۱۱/۸
آشنایی با آیین نامه ترفیع اساتید و نکاتی پیرامون آن
۱۴۰۱/۱۱/۵
اطلاعیه تمدید مهلت ارسال مدارک مربوط به استاد نمونه کشوری-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
هفدهمین دوره دانش افزایی و معرف افزایی اعضای هیات علمی
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
راهنما و فایل های آموزشی
راهنمای ارسال کاربرگ ۱-۲ در سیستم گلستان
۱۴۰۲/۱/۲۱
راهنمای ثبت برنامه هفتگی در سیستم گلستان
۱۴۰۱/۱۲/۸
راهنمای بارگزاری طرح درس در پرتال دانشگاه و یک نمونه الگوی طرح درس
۱۴۰۱/۱۲/۶
نحوه ثبت حضور و غیاب دانشجویان در سیستم گلستان
۱۴۰۱/۱۲/۲
نحوه ثبت تغییرات پایه و وضعیت اساتید در سامانه گلستان
۱۴۰۱/۱۲/۲